Vlaardingen in beweging
Zuidbuurt 89, 3132 KA Vlaardingen, 010 435 2534

Diensten »  JOGG

Te veel Vlaardingse kinderen zijn te dik. 1 op de 7 kinderen heeft overgewicht, en 1 op de 20 heeft zelfs obesitas. Om het aantal gevallen van jongeren met overgewicht terug te brengen heeft het college van B&W ingestemd met het voorstel om deel te nemen aan het landelijk project JOGG: Jongeren Op Gezond Gewicht.

JOGG is een beproefde aanpak om overgewicht onder jongeren aan te pakken. JOGG gaat uit van een publiek-private samenwerking van organisaties zoals scholen, sportclubs, huisartsen, buurtsupers en woningbouwverenigingen. Die samenwerking leidt tot betere sport-, beweeg- en speelfaciliteiten en voor meer aandacht voor voeding en beweging. Hiermee willen we zorgen dat gezond eten en drinken, dagelijks bewegen en sporten een vanzelfsprekendheid wordt.

De regisseur zal bij Stichting Vlaardingen In Beweging in dienst komen. De JOGG-regisseur schrijft het plan van aanpak, is het aanspreekpunt voor o.m. de gemeente en de landelijke JOGG-organisatie, legt verbindingen, betrekt publieke en private partijen, zet een duurzame samenwerkingsstructuur op en treedt op als projectleider.

Na evaluatie en op basis van de behaalde resultaten kan na 3 jaar worden besloten of het project voort kan/moet gaan en of dat mogelijk is onder de vlag van preventieve jeugdzorg.

Meer informatie over JOGG is te vinden op www.jogg.nl
Onze JOGG-regisseur Jasper Oomen stelt zich hier voor.

 

"De JOGG Vlaardingen samenwerkingspartners bij de Kick-off: Centrum voor Jeugd en gezin (CJG), Evides waterbedrijf, Gemeente Vlaardingen, Stichting ViB, Stichting Un1ek, Stichting Wijzer,
Unilever R&D Vlaardingen en Vlietland Ziekenhuis"
 

 "Wethouder Hoekstra deelt water uit bij de Avond4daagse"