Vlaardingen in beweging
Zuidbuurt 89, 3132 KA Vlaardingen, 010 435 2534

Over ons

Start
Stichting Vlaardingen in Beweging (VIB) is opgericht op 27 december 2012 naar aanleiding van een ingrijpend bezuinigingsproces van de gemeente Vlaardingen. De combinatiefunctionarissen, ondanks bewezen succes, werden wegbezuinigd. Om de kennis en vaardigheden van de combinatiefunctionarissen niet verloren te laten gaan hebben de contractpartners van de combifunctionarissen een nieuwe stichting in het leven geroepen, VIB.

VIB heeft ingespeeld op de wens van de wethouder, dat het Sportservicebureau alleen regietaken tot haar kerntaak heeft. Uitvoerende taken zullen aan derde partijen worden toebedeeld. VIB heeft het initiatief genomen om buurtsportcoaches in te zetten voor deze uitvoerende taken. De buurtsportcoaches zullen zich dus niet alleen op jeugd richten, maar activiteiten organiseren voor alle bewoners van alle Vlaardingse wijken, veelal in samenwerking met buurtorganisaties. De stichting wil de kennis, ervaring en het ontwikkelde netwerk van de voormalige combinatiefunctionarissen goed benutten doordat dezelfde mensen zich kandidaat stelden voor de functie buurtsportcoach.
 

"U vindt ons aan Zuidbuurt 89 in Vlaardingen"