Nieuws

20-11-2017

DVO '32 als verbinder in de Westwijk

Diego Remondo Gomez Voetbalproject Westwijk

Uit de Sociale Index blijkt dat de uitdagingen in de Westwijk niet alleen fysiek, maar vooral ook sociaal van aard zijn. In verband met deze problematiek is er gestart met een extra sociale aanpak voor de Westwijk. Het lukt meer en meer om verbindingen te leggen tussen diverse partners en bewonersorganisaties. In het eerste pilotjaar in 2017 is door de buurtsportcoach aansluiting gezocht bij deze netwerken. Hierbij fungeert de buurtsportcoach als beweegmakelaar tussen maatschappelijke instellingen,  jeugd (en hun ouders) en het georganiseerd beweegaanbod in de Westwijk. Door middel van laagdrempelige projecten richting de jeugd en in samenwerking met diverse maatschappelijke organisaties spelen een rol bij de preventie van armoede en (jeugd)criminaliteit, het bevorderen van sociale stijging voor de wijk en de sociale cohesie.

SPORT als MIDDEL
ViB gelooft in de kracht van sport als middel om ook bij te dragen aan deze doelen. Om die reden verbind de ViB-buurtsportcoach zich als beweegmakelaar van de Westwijk aan bestaande én nieuwe initiatieven van buurtbewoners en maatschappelijke organisaties. Het voetbalproject i.s.m. DVO ‘32 is voorbeeld daarvan. Hoewel bij aanvang van het eerste pilotjaar voornamelijk uitgegaan is van voetbalgerelateerde activiteiten is de focus inmiddels verschoven naar een grotere diversiteit van vraaggerichte beweegactiviteiten.

HET VOETBALPROJECT
Het Voetbalproject Westwijk is een sociaal-maatschappelijk project van Vlaardingen in Beweging in nauwe samenwerking met de voetbalvereniging DVO’32 welke ten doel heeft een structurele bijdrage te leveren aan een beter woon- en leefklimaat in de Vlaardingse wijk ‘Westwijk'. Via sportieve (voetbal) activiteiten en een intensieve samenwerking van diverse maatschappelijke organisaties en instellingen (VIB, de voetbalclub, basisscholen, voortgezet onderwijs, welzijn- en zorginstellingen, het sociaal wijkteam en mogelijk de woningbouwstichting) wordt de jeugd woonachtig in de Westwijk middels sport & bewegen (waaronder voetbal) geënthousiasmeerd en daarmee beïnvloed op het gebied van een sociale en emotionele ontwikkeling en een gezonde leefstijl. Gebruikmakende van de mogelijkheden en middelen van en bij de vereniging DVO’32 en de inzet van een Buurtsportcoach, wordt de doelgroep bereikt.

Activiteiten welke gepland staan in 2018:
- Een netwerkbijeenkomst “Sport & bewegen als middel voor preventie en veiligheid” in de Westwijk.
- voortzetting van de DVO’32 buurtbattle (straatvoetbalcompetitie)
- vraaggerichte beweegactiviteiten voor specifieke doelgroepen (waaronder meiden, overlastgevende jeugd, …)
- Voetbalclinics in het basisonderwijs
-  De buurtsportcoach als onderdeel van het wijkteam / wijknetwerk

Meer informatie over de DVO'32 buurtbattle vind u hier.

Nieuws
4 lokaties 21-04-2018 - 06-10-2018

Fittest 2018

_AFB7341
Nieuws
10-01-2018 - 10-01-2018

Sfeerimpressie bijeenkomst 2 vakgroep docenten bewegingsonderwijs

2018-01-10-PHOTO-00000110
Nieuws
21-12-2017

Senioren fitheidsonderzoek van start

detail-1
Nieuws
01-12-2017 - 31-01-2018

Nieuw beweegaanbod voor 55+ers

Senioren volwassen wandelen hardlopen lopen bewegen buiten - Vlaardingen in Beweging ViB
Nieuws
30-11-2017

Gezond oud worden in Vlaardingen trapt af

RVR19306-2
Nieuws
Turnhal Vlaardingen | Zwanensingel 9 11-11-2017

Ukkies in Beweging - Turnclinic

FullSizeRender