Nieuws

30-11-2017

Gezond oud worden in Vlaardingen trapt af

RVR19306-3

Maar liefst 17 partijen uit de sport, welzijn en zorg hebben convenant ondertekend

Vlaardingen - Gisteren vond de kick-off met convenant ondertekening van het project Gezond oud worden in Vlaardingen plaats. Wethouders Arnout Hoekstra en Ruud van Harten hebben samen met bestuurders van betrokken partijen uit de sport, welzijn en zorg het convenant ‘Gezond oud worden in Vlaardingen’ ondertekend. Na afloop hebben ze laten zien ambassadeur te zijn van bewegen onder 55+’ers door mee te doen met een potje Walking Football.

Gezond oud worden in Vlaardingen is gestart om meer 55+’ers in beweging te krijgen. Volgens de ondertekenaars is bewegen in alle opzichten van belang: “Bewegen is niet alleen goed voor de lichamelijke en mentale fitheid van mensen, maar zorgt ook voor sociale contacten en elkaar ontmoeten.” Deze kracht van bewegen wordt ingezet om 55+’ers te helpen meer in beweging te komen.  

Netwerk en samenwerking

De afgelopen tijd is er een netwerk gevormd van sport- en beweegaanbieders, welzijns- en zorgorganisaties. De samenwerking en bundeling van de krachten moet ervoor zorgen dat de juiste activiteiten ondernomen worden. “De sport- en beweegsector zorgt voor het beweegaanbod, maar de zorg en welzijnssector zijn nodig om de mensen te bereiken en op de juiste manier te motiveren. Hiervoor wordt ook aan 55+’ers zelf gevraagd wat ze belangrijk vinden.” aldus wethouder Arnout Hoekstra.  

Volgens projectleider Gôkky Zeinstra kan het netwerk zich nog verder uitbreiden: “Dit zijn de eerste partijen die we hebben gesproken en zich hebben aangesloten bij het project, maar hier kunnen nog meer bij zodat er straks een nog grotere ‘beweging’ ontstaat.”

Convenant

Met het convenant geven betrokken partijen aan dat ze zich inzetten voor het project Gezond oud worden en dat ze ambassadeur zijn voor bewegen onder 55+’ers. Gezamenlijk gaan ze kijken waar 55+’ers behoefte aan hebben, hoe ze in deze behoeften kunnen voorzien, een beweegvriendelijke omgeving creëren en een campagne rondom bewegen onder 55+’ers opzetten. Iedere partij levert hierin haar unieke bijdrage.

Bijdrage Vlaardingen in Beweging

Marvin Visser, directeur van Vlaardingen in Bewegen (ViB) tekende namens ViB. Naast de aanjagende rol die de projectleiders ‘Gezond oud worden in Vlaardingen’ hebben, zal ViB zich ook als partner en ambassadeur voor beweging onder 55+’ers inzetten. Dit doen ze door een actieve deelname aan de stuurgroep en verschillende werkgroepen. Marvin Visser: “ViB vindt het belangrijk om vraaggericht te werken, daarom zetten wij ons in om de behoeften naar vernieuwend beweegaanbod op te halen.” Daarnaast organiseert ViB natuurlijk al langer activiteiten zoals Fittest 55+ en Sportinstuif 55+ en Fifty Fit om 55+’ers te stimuleren meer te bewegen (klik hier voor het actuele aanbod). ViB is blij om kunnen participeren in dit project.  

Walking football

Goed voorbeeld doet volgen. Daarom zijn de aanwezigen na de ondertekening meteen het voetbalveld op gegaan om mee te doen aan een potje Walking Football. V.V. Zwaluwen is, in samenwerking met Seniorenwelzijn, recent gestart met deze variant van voetbal speciaal voor senioren.

Meer weten?

Neem contact op met Gôkky Zeinstra, projectleider Gezond oud worden in Vlaardingen via gokky@stichtingvib.nl 

 

Nieuws
4 lokaties 21-04-2018 - 06-10-2018

Fittest 2018

_AFB7341
Nieuws
10-01-2018 - 10-01-2018

Sfeerimpressie bijeenkomst 2 vakgroep docenten bewegingsonderwijs

2018-01-10-PHOTO-00000110
Nieuws
21-12-2017

Senioren fitheidsonderzoek van start

detail-1
Nieuws
01-12-2017 - 31-01-2018

Nieuw beweegaanbod voor 55+ers

Senioren volwassen wandelen hardlopen lopen bewegen buiten - Vlaardingen in Beweging ViB
Nieuws
20-11-2017

DVO '32 als verbinder in de Westwijk

Voetbal in de Westwijk Vlaardingen in Beweging
Nieuws
Turnhal Vlaardingen | Zwanensingel 9 11-11-2017

Ukkies in Beweging - Turnclinic

FullSizeRender