Nieuws

06-10-2017

Onderzoek naar behoefte beweegaanbod voor peuters en kleuters

Kinderen gymmen gymles lichamelijke opvoeding bewegingsonderwijs - Vlaardingen in Beweging ViB

Het afgelopen half jaar is er onder verschillende betrokkenen een onderzoek afgenomen naar de behoeften van (nieuw) beweegaanbod voor de allerjongsten. Zo hebben o.a. scholen en ouders aangegeven welk aanbod zij graag voor deze doelgroep willen zien. Onderstaand een samenvatting van deze onderzoeken.

Onderzoek naar de behoefte van scholen
Allereerst is er onderzoek gedaan naar de behoeften van basisscholen wat betreft het beweegaanbod voor peuters. Hiervoor zijn twee hoofdvragen gebruikt: Hoe is het huidige beweegaanbod op de scholen en wat is de behoefte naar nieuw beweegaanbod?

Huidig beweegaanbod
Er is voor het beweegaanbod gekeken naar bewegen tijdens school en bewegen na school. Wat betreft het huidige beweegaanbod is gebleken dat kinderen onder schooltijd in ieder geval de mogelijkheid krijgen om buiten te spelen en dat er gymlessen worden gegeven. Gekeken naar het huidige naschoolse aanbod komt uit het onderzoek naar voren dat dit er niet tot nauwelijks is. Echter geven de scholen aan dat er wel behoefte naar is.

Nieuw beweegaanbod
Wat betreft het nieuw gewenste aanbod wordt als meest gekozen optie aangegeven dat er behoefte is aan een naschools programma waar kleuters aan deel kunnen nemen. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het volgen van kennismakingslessen van een bepaalde sport. Andere veel gekozen opties zijn: een structurele vakdocent gymnastiek, deelname aan eenmalige sportclinics na schooltijd en sportclinics onder schooltijd. In maar twee van de ondervraagde gevallen wordt gezegd dat er geen behoefte aan nieuw aanbod is.

Onderzoek naar de behoefte van ouders
Naast onderzoek onder scholen, is er ook gekeken naar het aanbod dat ouders van de doelgroep allerjongsten zouden willen zien. Aan hen is de vraag gesteld of hun kinderen op dit moment voldoende mogelijkheid hebben om te bewegen en wat zij evt. veranderd zouden willen zien. Ouders geven aan dat zij vinden dat er een redelijke mogelijkheid voor kinderen is om te bewegen (denk hierbij aan buitenspeelmogelijkheden of bewegen op school), maar ook dat zij na schooltijd meer beweegaanbod willen. Dit het liefst in de vorm van sportkennismakings clinics (programma van meerdere weken of eenmalig). Daarnaast wordt ook aangegeven dat zij graag een programma zouden zien gericht op de motorische ontwikkeling van kinderen.

Conclusie
Samengevat kan dus gezegd worden dat zowel scholen als ouders zeker behoefte hebben aan vernieuwd beweegaanbod, vooral op het gebied van sportkennismaking. Vanuit dit gegeven is er een nieuw project ontwikkelt: Ukkies in Beweging. Dit project richt zich op de genoemde sportkennismaking voor het allerjongste kind (voornamelijk peuters en kleuters). Meer informatie hierover kunt u vinden op www.stichtingvib.nl/ukkiesinbeweging.

Wilt u het gehele onderzoek onder scholen inzien, dan kunt een het rapport opvragen via annemarie@stichtingvib.nl.

Nieuws
4 lokaties 21-04-2018 - 06-10-2018

Fittest 2018

_AFB7341
Nieuws
10-01-2018 - 10-01-2018

Sfeerimpressie bijeenkomst 2 vakgroep docenten bewegingsonderwijs

2018-01-10-PHOTO-00000110
Nieuws
21-12-2017

Senioren fitheidsonderzoek van start

detail-1
Nieuws
01-12-2017 - 31-01-2018

Nieuw beweegaanbod voor 55+ers

Senioren volwassen wandelen hardlopen lopen bewegen buiten - Vlaardingen in Beweging ViB
Nieuws
30-11-2017

Gezond oud worden in Vlaardingen trapt af

RVR19306-2
Nieuws
20-11-2017

DVO '32 als verbinder in de Westwijk

Voetbal in de Westwijk Vlaardingen in Beweging