over ViB

Wie zijn we en wat doet ViB precies?

Vlaardingen in Beweging gelooft in de Kracht van Sport! 

“Sport has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does. It speaks to youth in a language they understand. Sport can create hope where once there was only despair. It is more powerful than government in breaking down racial barriers.”

Nelson Mandela

Missie
Sport (en bewegen) verbindt, verbroedert, houdt lichaam en geest gezond en zorgt voor sociale contacten. Vlaardingen in Beweging (ViB) gelooft in de Kracht van Sport! Iedere inwoner van Vlaardingen moet kunnen deelnemen aan sport of bewegen. In georganiseerd of ongeorganiseerd verband.

Visie
ViB is dè sport- & beweegmakelaar van Vlaardingen. ViB heeft een groot netwerk van sport- & beweegaanbieders, welzijns- en zorgpartijen en ondernemers die ViB verbindt aan de behoefte van de inwoners van Vlaardingen. Daar waar het gewenste aanbod nog niet bestaat, initieert ViB het aanbod met de bedoeling het aanbod wanneer dat kan over te dragen aan bestaande of nieuwe sportaanbieders.

Het zijn de ViB-buurtsportcoaches die deze missie uitvoeren.

De ViB-buurtsportcoach
De ViB-buurtsportcoach is een sportprofessional, die als beweegmakelaar in de Vlaardingse wijken sport en bewegen stimuleert. Hij/zij werkt wijkgericht, vraaggericht en projectmatig aan de verbindingen tussen sport en maatschappelijke buurt- en wijkorganisaties in het sociale domein om zodoende sport als doel op zich én sport als middel te gebruiken. Hiermee streeft hij/zij ernaar een gezonde en actieve leefstijl te bewerkstelligen bij alle inwoners van Vlaardingen.

Onze waarden!

Plezier

Sport en beweging is vooral heel leuk. 

Voor iedereen

We zijn er voor alle Vlaardingers.

Samen

Wij zijn de Beweegmakelaar van Vlaardingen. ViB verbindt en initieert.

De kracht van sport

Wij gebruiken sport als middel voor onder andere gezondheid, sociale cohesie, eenzaamheid en veiligheid.

bg-home

“Sport & bewegen voor alle Vlaardingers”

Ons team

De ViB-buurtsportcoach

De ViB-buurtsportcoach is een sportprofessional, die als beweegmakelaar in de Vlaardingse wijken sport en bewegen stimuleert. Hij/zij werkt wijkgericht, vraaggericht en projectmatig aan de verbindingen tussen sport en maatschappelijke buurt- en wijkorganisaties in het sociale domein om zodoende sport als doel op zich én sport als middel te gebruiken. Hiermee streeft hij/zij ernaar een gezonde en actieve leefstijl te bewerkstelligen bij alle inwoners van Vlaardingen.

Onderstaand treft u een opsomming met hierin de naam van de buurtsportcoach en de wijk waarin hij of zij als sport- & beweegmakelaar werkt. Ook staan zijn of haar projecten en contactgegevens vermeld.

Diego Remondo Gomez Voetbalproject Westwijk

Diego Remondo Gomez
Wijk: Westwijk
Projecten: Voetbalproject DVO '32
T 06-553 77 884
E diego@stichtingvib.nl

Annemarie Mudde Peuter en kleutergym Vlaardingen

Annemarie Mudde
Wijk: Centrum
Projecten: sport voor 0-6 jarigen
T  06-127 72 044
E annemarie@stichtingVIB.nl

Pim van Kan Bewegingsonderwijs Vlaardingen

Pim van Kan
Wijk: Centrum
Projecten: bewegingsonderwijs, vakantieactiviteiten
T 06-133 88 433
E pim@stichtingvib.nl

Lucia van Laarse Liever Bewegen Dan Moe

Lucia van der Laarse
Wijk: Holy noord
Projecten: Aangepast sporten, Liever bewegen dan Moe
T 06-553 01 064
E lucia@stichtingvib.nl

René Verbrugge

René Verbrugge
Wijk: Holy zuid
Projecten: Senioren
T 06-115 37 636
E rene@stichtingvib.nl

Sandro Meneghini

Sandro Meneghini
Wijk: Vlaardinger-Ambacht en Babberspolder
Projecten: Schoolsport 6-12 jaar
T 06-208 14 762
E sandro@stichtingvib.nl

Claire van der Giessen-Delhez - Vlaardingen in Beweging

Claire van der Giessen-Delhez
Projecten: Aangepast Sporten, Jongeren, gezonde sportkantine, stage
T 06-489 53 961
E claire@stichtingvib.nl

Marvin Visser directeur Vlaardingen in Beweging

Marvin Visser
Directeur Vlaardingen in Beweging
E M.visser@stichtingvib.nl

Marielle van Santen senioren sport Vlaardingen

Mariëlle van Santen
Projecten: Senioren
T 06-50258370
E marielle@stichtingvib.nl

Jasper Oomen 2

Jasper Oomen
JOGG-regisseur / Marketing & Communicatie
T 06-10124562
M jasper@stichtingvib.nl

Gokky Zeinstra - Vlaardingen in Beweging

Gôkky Zeinstra
Projectleider Gezond Ouder worden
T 06 132 60 827
M gokky@stichtingvib.nl

Portret

Cees Smit
Fietsdocent meerwielfietsen
T 06-100 98 113
M cees@stichtingvib.nl

 

Annemiek Visser Gezond Ouder worden Vlaardingen

Annemiek Visser
Projectleider Gezond oud worden
M 06-420 704 35 
annemiek@stichtingvib.nl

Gebiedsgericht

De buurtsportcoaches van Vlaardingen in Beweging zijn werkzaam in alle wijken van Vlaardingen.
Hieronder kunt u zien wie het eerste aanspreekpunt is voor welke wijk. Door op de naam van de buurtsportcoach te klikken, komt u bij zijn of haar profiel. Hier vindt u meer informatie en contactgegevens van de juiste buurtsportcoach.

Gebied Deelgebieden Contactpersoon
Centrum Stadshart
Vettenoordsepolder
Oostwijk
Pim van Kan
Annemarie Mudde

Holy Holy-Noord
Holy-Zuid
René Verbrugge
Lucia van Laarse
Riverzone Rivierzone
Pim van Kan
Annemarie Mudde
West Westwijk
Indische buurt
Broekpolder
Diego Remondo Gomez
Ambacht

Babberspolder Noord
Oranjebuurt
Babberspolder West 
Babberspolder Oost
't Nieuwe Lant


Sandro Meneghini

Ons bestuur

Vlaardingen in Beweging wordt bestuurd door een vrijwillig bestuur welke geen beloning ontvangt voor hun diensten.

Dit bestuur bestaat uit:

Functie Naam
Voorzitter Marchienus Siegers
Penningmeester Kees Clement
Secretaris Tom Roovers
Algemeen lid vacature
Algemeen lid vacature

Daarnaast heeft Vlaardingen in Beweging een directeur, die een fulltime aanstelling heeft conform cao sport. Ook alle medewerkers hebben een aanstelling conform cao sport.